Linde en kapel

Beschermd monument van 20-12-2010 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Balegem
Straat Issegem
Locatie Issegem zonder nummer (Oosterzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44052/120.1
  • OO003439

Is de omvattende bescherming van

Barokke pijlerkapel

Issegem zonder nummer, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Bij het kruispunt van de Molenstraat en de weg Issegem, ten noordoosten van Balegem in het gehucht Issegem, bevindt zich een barokke pijlerkapel met bijhorende kapellinde.

Oude kapellinde Issegem

Issegem zonder nummer (Oosterzele)

Een barokke pijlerkapelletje staat in de schaduw van een lindeboom. Het kapelletje dateert uit 1637 en men beweert dat de boom in het zelfde jaar zou aangeplant zijn. Het betreft een Hollandse linde met een stamomtrek van 456 cm met mogelijks een leeftijd van 371 jaar. De structuur van de kruin heeft de kenmerken van een etagelinde, op een hoogte van een paar meter is er een zware takkenkrans waarvan alle takken een horizontale aanzet hebben.

Beschrijving

De pijlerkapel en bijhorende linde langs het kruispunt van de Molenstraat en Issegem te Balegem zijn beschermd als monument. Een cirkelvormige zone met een straal van 17,5 meter is mee opgenomen in de bescherming.

Waarden

De linde en kapel, evenals een cirkelvormige zone rond de boom met een straal van 17,5 meter, zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De gekandelaarde linde en kapel vormen een uitgesproken beeldbepalend object, mede door de dikte en vermoedelijke leeftijd van de boom en zijn mooie representatieve vorm.

wetenschappelijke waarde

Gezien zijn omvang en geschatte leeftijd betreft het hier een genetisch belangrijke cultivar van Hollandse linde.

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

De gekandelaarde boom en de kapel vormen een zeer gave, ver in de tijd teruggaande eenheid bij een kruispunt van wegen. De kapel is een authentiek voorbeeld van 17de-eeuwse barokke sokkelkapel, deels uitgevoerd in zandsteen, vermoedelijk afkomstig uit de groeven in de nabijheid.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.