Gesloten hoeve

Beschermd monument van 14-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Linter
Deelgemeente Neerhespen
Straat Langstraat
Locatie Langstraat 80 (Linter)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24133/117.1
  • OB001486

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve

Langstraat 80, Linter (Vlaams-Brabant)

Vierkantshoeve met woonhuis met aanpalende paardenstal, twee stalvleugels en een schuur verbonden met het woonhuis door lagere stalvleugels met centraal een poortgebouw, uit de tweede helft van de 18de eeuw, ommuurde moestuin met bakhuis en bewaarde oven.

Beschrijving

De gesloten hoeve is, met inbegrip van de ommuring van de moestuin en het aansluitend bakhuis, beschermd als monument.

Waarden

De vierkantshoeve, de ommuring van de moestuin en het aansluitend bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

deze voormalige abdijhoeve van de benedictijnenabdij van Saint-Laurent te Luik, strategisch ingeplant vlak tegenover Sint-Mauritiuskerk en pastorie, vormt een opmerkelijk en goed bewaard voorbeeld van een overwegend uit de tweede helft van de 18de eeuw daterende grote, Haspengouwse gesloten vierkantshoeve, opgetrokken in baksteen, met natuurstenen deur- en vensteromlijstingen en pannen zadeldaken en bestaande uit een rond een gekasseid erf ingeplant poortgebouw, diverse stalvleugels, een woonhuis en een omvangrijke langsschuur. Het tweelaagse woonhuis van het dubbelhuistype illustreert de ruimere boerenwoning uit het derde kwart van de 18de eeuw met symmetrisch uitgewerkte erf- en veldgevels geritmeerd door lichtgetoogde, hardstenen omlijstingen en fragmentarisch bewaarde 18de-eeuwse interieurelementen, namelijk troggewelfjes, een hardstenen tegelvloer en sobere stucplafonds. Eveneens markant is de bewaarde ommuurde moestuin met aansluitend bakhuis en de aardappelkelder met Boheemse kappen vooraan in de langsschuur.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.