Beschermd monument

Enameplein en Lijnwaadmarkt met platanen

Beschermd monument van 20-12-2010 tot heden

ID: 9400   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9400

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2010  ID: 4777

Beschrijving

Het Enameplein en de Lijnwaadmarkt met platanen te Ename zijn beschermd als monument.

Een deel van de Beaucarnestraat is mee opgenomen in de bescherming, deze kasseiweg werd reeds eerder beschermd als monument. Ook de schandpaal, openbare pomp en het marktkruis op het Enameplein waren reeds eerder beschermd als monument, net zoals de openbare pomp op de Lijnwaadmarkt.Waarden

De platanen op en met het Enameplein en de Lijnwaadmarkt zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De platanen op Enameplein en Lijnwaadmarkt vormen een zeer uitgesproken beeldbepalend element in de dorpskom, mede door hun omvang, hun mooie representatieve (kunst-)snoeivorm en hun homogeen karakter als groep.

sociaal-culturele waarde

De bomen vertonen een zeer duidelijke samenhang met een landschappelijke structuur (driesrestanten nog in gebruik als markt- en dorpspleinen), met diverse bouwkundige elementen van religieuze en burgerlijke aard. De beboomde pleinen spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplaats.

historische waarde

De bomen vertonen een zeer duidelijke samenhang met een landschappelijke structuur (driesrestanten nog in gebruik als markt- en dorpspleinen), met diverse bouwkundige elementen van religieuze en burgerlijke aard. De beboomde pleinen spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplaats.

volkskundige waarde

De bomen vertonen een zeer duidelijke samenhang met een landschappelijke structuur (driesrestanten nog in gebruik als markt- en dorpspleinen), met diverse bouwkundige elementen van religieuze en burgerlijke aard. De beboomde pleinen spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplaats.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde platanenrijen Enameplein

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Het Enameplein is beplant met twee rijen gekandelaarde platanen. Op het moment van de inventarisatie stonden er nog 25 exemplaren en was er een boom verdwenen. De bomen zijn op uniforme wijze gesnoeid en worden om de vijf jaar gekandelaard. Deze lijnaanplantingen geven het plein een voornaam en monumentaal karakter. Deze beplanting vormt een geheel met de gekandelaarde platanenrijen op de Lijnwaadmarkt.


Gekandelaarde platanenrijen Lijnwaadmarkt

Lijnwaadmarkt zonder nummer (Oudenaarde)
De Lijnwaadmarkt is beplant met twee rijen gekandelaarde platanen. Op het moment van de inventarisatie stonden er 14 exemplaren. De bomen zijn op uniforme wijze gesnoeid en worden om de vijf jaar gekandelaard. Deze lijnaanplantingen geven het plein een voornaam en monumentaal karakter. Deze beplanting vormt een geheel met de gekandelaarde platanenrijen op het Enameplein.


Marktkruis

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Marktkruis ter hoogte van de kerkhofingang en pastorie tussen het groot en klein grasveld van het plein. Hardstenen kruis opgericht in 1778.


Openbare pomp

Lijnwaadmarkt zonder nummer (Oudenaarde)
Op de Lijnwaadmarkt staat een ouderwetse openbare pomp in gietijzer. Het klein monument vormt een beeld- en karakterbepalend accent.


Openbare pomp

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Openbare pomp, ongeveer midden het grasveld van Enameplein. Achtzijdig hardstenen armpompomhulsel met piramidale bekroning en bolornament.


Schandpaal

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Schandpaal, vroeger opgesteld aan de grenslijn van de steenweg Aalst-Oudenaarde en het Enameplein en omringd door hekwerk, thans een weinig achteruit midden een plantsoentje.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)
De ankerplaats ligt ten oosten van Ename (Oudenaarde) en ten westen van Volkegem (Oudenaarde). Bos t'Ename bevindt zich voor één vierde in de brede geul van het laagterras van de Scheldevallei en voor drie vierden bekleedt het bos de steile valleiwand, inclusief het talud bovenaan. Tussen Ename en het bos ligt de Riedekensbeek, parallel aan de Scheldesteilwand.


Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-14, 15-31, 32-43, 45, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein 2-18, zonder nummer, Lijnwaadmarkt 20-38, 39-44, 45-53, Lotharingenstraat 1, Martijn van Torhoutstraat 182-198, Paardemarktstraat 24-30, 35-41, 53-59, Sint-Laurentiusstraat 1-3, Sint-Salvatorsstraat zonder nummer, Wallestraat 161-163, Zwijndries 46-50, 55-59 (Oudenaarde)
De dorpskom van Ename ontwikkelde zich als zuidoostelijke uitbreiding van de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting met haven en door toedoen van de latere abdij.