Boerenwoning

Beschermd monument van 05-04-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Sint-Lievens-Esse
Straat Populierestraat
Locatie Populierestraat 18 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/156.1
  • OO003192

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Boerenwoning

Populierestraat 18, Herzele (Oost-Vlaanderen)

De bakstenen boerenwoning aan de Populierestraat is het restant van een laat-17de-eeuwse vierkantshoeve in vakwerkbouw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de laat-17de-eeuwse boerenwoning. Het gebouwtje werd met aansluitend perceel in 1991 reeds als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

Laat 17de-eeuwse hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een rijke Oost-Vlaamse hoeve uit 1697 in baksteen met het behoud van uniek 17de-/18de-eeuws schrijnwerk, bouwstructuur, bouwindeling, dakgebinte, gesinterde deuromlijsting en interieuraankleding (historische vloeren uit rode tegels en natuursteen bleven bewaard, evenals de balkenlagen, hang- en sluitwerk, sleutel, sloten, wandkasten naast de schouwen, buitenschrijnwerk, deel van het binnenschrijnwerk, empire schouw, twee 17de-eeuwse 'Vlaamse schouwen' ...). Vermoedelijk gaat het hier om een typisch voorbeeld van een versteende vakwerkbouw.
Op één schouw werd de haardbalk versierd met drie harten, de initialen "P" en "C" en het Christusmonogram, de andere schouw werd gedateerd 1699 met ertussen een afbeelding van de Schedelberg. Beide schouwen met hun typische beschermende inkervingen (christusmonogram en schedelberg als voorbeeld van volksdevotie ten opzichte van beschermende christelijke symbolen, harten als voorbeeld van huwelijkssymbolen en initialen van de bouwheer of gehuwden) en herinneringen aan het bouwjaar van het pand, zijn representatieve voorbeelden van de volkscultuur in Vlaanderen in de 17de eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.