Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94035
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94035

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kapellestraat. Achterin gelegen onderkelderde bakstenen herenwoning. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat), gebouwd door familie De Vulder wellicht in de jaren 1860.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Dorpstraat 26 (Lierde)
Achterin gelegen onderkelderd bakstenen burgerhuis. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, gebouwd door familie De Vulder wellicht in de jaren 1860. Beraapte voorgevel opvallend door zijn gewitte platte banden aangewend als ornamentiek en accentuering van de regelmatige gevelgeleding.