Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94037   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94037

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds omgracht. In 1639 voor het eerst vermeld als grond van de priesteraege; in 1724 en 1730 als "de priesteraige" en "de priesteraigie hofstede". Nagenoeg volledig heropgebouwd in 1757. De toenmalige aanbesteding, toegewezen aan Pieter Baffort, geeft een nauwkeurige beschrijving van het huis zoals het nu nog grotendeels bewaard is.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie

Beentjesstraat 13 (Deinze)
Eertijds omgracht. In 1639 voor het eerst vermeld als grond van de priesteraege; in 1724 en 1730 als "de priesteraige" en "de priesteraigie hofstede". Nagenoeg volledig heropgebouwd in 1757. De toenmalige aanbesteding, toegewezen aan Pieter Baffort, geeft een nauwkeurige beschrijving van het huis zoals het nu nog grotendeels bewaard is.