Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Lievenskapel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-08-1991 tot heden
ID: 9404   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9404

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Lievenskapel en omgevend perceel. De kapel werd in 2005 ook als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Sint-Lievenskapel als volgt: "omwille van de historische waarde van de kapel met de 17de-eeuwse rondboogdeur, als herbruik-element geplaatst in een laat-19de-eeuwse constructie, en het aanpalende klooster in neogotische baksteenbouw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000819, De dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).

Waarden

De Sint-Lievenskapel in de Kauwstraat is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Lievenskapel

Kauwstraat zonder nummer (Herzele)
De neogotische Sint-Livinus- of Sint-Lievenskapel ligt op een kleine helling buiten de dorpskern. De kapel werd ontworpen door Henri Geirnaert uit Gent in 1907.