Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94105
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94105

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), wellicht uit 18de eeuw met in 19de eeuw licht aangepaste voorgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Enameplein 12 (Oudenaarde)
Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, wellicht uit 18de eeuw met een in de 19de eeuw licht aangepaste voorgevel. Centrale deurtravee gemarkeerd door houten dakkapel met spiegelboogvormig houten zolderluik onder overstekend driehoekig fronton met pronknaald.