Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wolkammerij S.A. Peignage d’Eecloo

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94112   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94112

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Thans houtbedrijf Wulffaert, voorheen N.V. Uneklo en "S.A. Peignage d'Eecloo". Resten van een indrukwekkend textielbedrijf dat zich aan het einde van de 19de eeuw aan langs het kanaal vestigde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wolkammerij S.A. Peignage d’Eecloo

Nijverheidskaai 7, zonder nummer (Eeklo)
Thans houtbedrijf Wulffaert, voorheen N.V. Uneklo en "S.A. Peignage d'Eecloo". Resten van een indrukwekkend textielbedrijf dat zich aan het einde van de 19de eeuw aan langs het kanaal vestigde.