Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster en school van de zusters jozefienen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94140
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94140

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster, kapel en school van de zusters jozefienen van 1872-1879, gesticht door barones Pauline de Limnander en ingehuldigd op 18 november 1880. School in gebruik vanaf 1886. Circa 1890-1900 uitgebreid. In de Eerste Wereldoorlog beschadigd, in 1940 gedeeltelijk afgebrand en daarna hoger heropgebouwd. Uitgebreid begin jaren 1990. Vroeger schoolgebouw vervangen door nieuwbouw, thans rusthuis "De Linde" en gesubsidieerde Vrije Basisschool.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster en school van de zusters jozefienen

Lindestraat 16 (Wortegem-Petegem)
Klooster, kapel en school van de zusters jozefienen van 1872-1879, ingehuldigd op 18 november 1880. School in gebruik vanaf 1886. Circa 1890-1900 uitgebreid. In de Eerste Wereldoorlog beschadigd, in 1940 gedeeltelijk afgebrand en daarna hoger heropgebouwd. Uitgebreid begin jaren 1990.