Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 22-10-1975 tot heden
ID: 9416   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9416

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1975  ID: 902

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lebbeke)
Over de vroege geschiedenis van de parochie en de aanvankelijke kerk is slechts weinig gekend. De parochie zou een afsplitsing zijn van de Sint-Martinusparochie van Moorsel in het Denderdomein van de abdij van Lobbes, mogelijk van in de 9de of 10de eeuw.