Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis Ter Engelen daelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94161
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94161

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 35 A. "Huis Ter Engelen daelen". Ommuring voorzien van grote spitsboogdeur. Gerestaureerd dubbelhuis van vijf trav., uit XVII A. Verankerde bak- en zandsteenbouw. Cf. nr. 35. Centraal dakvenster met tuitgeveltje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis Ter Engelen daelen

Provenierstersstraat 43 (Gent)
Ommuring voorzien van grote spitsboogdeur. Gerestaureerd dubbelhuis van vijf traveeën, uit de tweede helft van de 17de eeuw, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw.