Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis van de grootjuffer en Infirmerie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94170   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94170

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Barokgebouwen uit de tweede helft van de 17e eeuw, grotendeels opgetrokken nadat een grote brand in 1674 het complex volledig verwoestte. Oorspronkelijk op U-vormige plattegrond, thans gegroepeerd rondom een vierhoekige binnenplaats met aanpalende tuin links.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis van de grootjuffer en Infirmerie

Begijnhofdries 42 (Gent)
Barokgebouwen uit de tweede helft van de 17de eeuw, grotendeels opgetrokken nadat een grote brand in 1674 het complex volledig verwoestte. Oorspronkelijk op U-vormige plattegrond, thans gegroepeerd rondom een vierhoekige binnenplaats met aanpalende tuin links.