Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeenteschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94182
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94182

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeenteschool

Edgard Tinelstraat 31 (Sint-Niklaas)
Bakstenen gebouw uit 1868 van één bouwlaag onder zadeldak. Straatpuntgevel met vooruitspringende hoek - dammen, klimmende baksteenfries en twee rondbogige blinde vensters waartussen arduinen gedenkplaat.