Beschermd monument

Hoeve in vakwerkbouw

Beschermd monument van 05-04-2005 tot heden
ID: 9419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9419

Besluiten

Semi-gesloten hoeve met vakwerkbouw en laat-17de-eeuwse hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2005  ID: 4360

Beschrijving

De bescherming omvat de hoeve in vakwerkbouw.Waarden

Hoeve met vakwerkbouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een semi-gesloten hoeve bestaande uit woonhuis, stallingen en vakwerkschuur opgetrokken circa 1880 op een oudere site. De vakwerkbouw, in goede staat en niet versteend, vormt een schaars wordend doch representatief voorbeeld van het gebruik van deze bouwtechniek in zijn zuivere vorm.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve in vakwerkbouw

Zavelstraat 48 (Herzele)
Semi-gesloten hoeve bestaande uit woonhuis, stallen en vakwerkschuur opgetrokken circa 1880 op een oudere site.