Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94191
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94191

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, op begraasd erf, afgesloten door middel van een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Rostraat 45 (Deinze)
Hoeve met losstaande bestanddelen, op met gras begroeid erf, afgesloten door middel van een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Grote dwarsschuur ten noorden, met mooie straatgevel versierd met twee rijen rondboogvormige blinde nissen, in de bovenste rij met jaartal 1870 in bakstenen en niskapelletje; kruismotief in de geveltop.