Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sanatorium Joseph Lemaire met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-12-1993 tot heden

ID: 942   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/942

Besluiten

Joseph Lemaire Sanatorium met toegang, concierge- en dokterswoning en omliggend park
definitieve beschermingsbesluiten: 13-12-1993  ID: 2585

Beschrijving

Het Joseph Lemaire sanatorium met zijn omgeving te Overijse, bestaande uit een omliggend park met dreef, ereplein, parterre en bos, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het Jospeh Lemaire Sanatorium en omliggend park met dreef, ereplein, parterre en bos, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sanatorium Joseph Lemaire

Waversesteenweg 331 (Overijse)
Het complex bestaat uit een kruisvormig hoofdgebouw - het sanatorium - en verschillende, over het terrein verspreide dienstgebouwen die architecturaal één geheel vormen, gebouwd in 1936-1937 naar ontwerp van Maxime Brunfaut.