Beschermd monument

Hoeve Het Neerhof: boerenwoning

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden

ID: 9420   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9420

Besluiten

Woningen, pastorie, herberg en dorpskom van Wieze
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 08-09-1981  ID: 1675

Beschrijving

Het woonhuis van de hoeve Het Neerhof is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: als 17de-eeuwse tweelaagse landelijke woning van vrij grote proporties, met natuurstenen kruiskozijnen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000661, Geografisch pakket Wieze (S.N., 1981).


Waarden

Het woonhuis van het Neerhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Het Neerhof

Sasbaan 41 (Lebbeke)
Nog deels omgrachte site met driehoekige vorm. Site voorheen opgedeeld in twee delen met woonhuis en bedrijfsgebouwen op het zuidelijke gedeelte, toegankelijk via een overdekte poort aan de westzijde, de boomgaard op het noordelijke deel. Woning mogelijk deels teruggaand op oude kern van 1669.