Beschermd monument

Hoeve Het Neerhof: boerenwoning

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden
ID: 9420   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9420

Besluiten

Woningen, pastorie, herberg en dorpskom van Wieze
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1981  ID: 1675

Beschrijving

Het woonhuis van de hoeve Het Neerhof is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: als 17de-eeuwse tweelaagse landelijke woning van vrij grote proporties, met natuurstenen kruiskozijnen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000661, Geografisch pakket Wieze (S.N., 1981).


Waarden

Het woonhuis van het Neerhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Het Neerhof

Sasbaan 41 (Lebbeke)
Historische site met walgracht met tweedelige vorm, gelegen binnen de heerlijkheid van Wieze-Aalst, oorspronkelijk in het bezit van de familie de Wisne, heren van Wieze, al vermeld in 1350 als "nederhof neffens den Bruel".