Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Sint-Lievens-Esse

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-08-1991 tot heden

ID
9423
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9423

Beschrijving

De bescherming omvat de dorpskern van Sint-Lievens-Esse. Binnen dit dorpsgezicht zijn de parochiekerk Sint-Martinus (1991) en zijn orgel (1980), de pastorie van de parochie (2003), het huis Van Den Bossche-Callebaut (2005) en de brouwerij en de brouwerswoning Van Den Bossche (2005) als monument beschermd. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de dorpskern van Sint-Lievens-Esse als volgt: "omwille van de historische waarde van de oude dorpsbebouwing die nog vrij goed is bewaard en bestaat uit zowel eenlaagse boerenhuisjes als tweelaagse herenhuizen, gaande van de 17de tot de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000819, De dorpskom (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

De dorpskern van Sint-Lievens-Esse, gevormd door het dorpsplein, met aanpalende bebouwing, waaronder de voormalige en huidige pastorie, de kerk, een gedeelte van de Kauw- en de Populierestraat, alsmede de percelen gelegen achter de brouwerij en het links aanpalend huis nummer 13 is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Sint-Lievens-Esse

Kauwstraat, Populierestraat, Sint-Lievensplein, Terbiest (Herzele)
De dorpskern van Sint-Lievens-Esse bestaat uit een groot vierhoekig plein, het Sint-Lievensplein, waarop verschillende straten uitkomen, namelijk de Populierestraat, Kauwstraat en Terbiest.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Populierestraat 3 (Herzele)
Boerenhuis met linden aan de straatkant. Dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Boerenwoning

Sint-Lievensplein 12 (Herzele)
Horecabedrijf, voorheen boerenhuisje van het dubbelhuistype van zeven traveeën en één bouwlaag uit de tweede helft van de 18de eeuw, verhoogd met één bouwlaag en aangepast in de 19de eeuw; zadeldak.


Boerenwoning met inrijpoort en zeepziederij

Populierestraat 1, Sint-Lievensplein 10 (Herzele)
Recent vernieuwd boerenhuis en inrijpoort, opgetrokken met gebruik van recuperatiemateriaal van het voormalige boerenhuis; sleutel met jaartal 1760 in de omlijsting van de poort. Daarachter, olieslagerij en heden maalderij Moulart, ontstaan circa 1830, voorheen zeepziederij.


Brouwerswoning en brouwerij Van Den Bossche

Sint-Lievensplein 15-16 (Herzele)
De dorpsbrouwerij werd opgetrokken door Arthur Van Den Bossche in 1898, samen met de brouwerswoning, een eclectisch pand met art-nouveau-inslag. De typische configuratie van een zichzelf bedruipende dorpsbrouwerij uit de eerste helft van de vorige eeuw bleef intact bewaard.


Burgerhuis Van den Bossche-Callebaut

Sint-Lievensplein 2 (Herzele)
Het burgerhuis Van den Bossche-Callebaut dateert van het begin van de 20ste eeuw en wordt gekenmerkt door zijn een achthoekige toren aan de linkerzijde van de voorgevel.


Dokterswoning Caluwaerts

Populierestraat 6 (Herzele)
Dokterswoning, opgetrokken door Frans Caluwaerts in 1882. Het oorspronkelijke pand werd opgetrokken in een U-vorm met verspringende traveeën. De mooie tuin met interessant bomenbestand is langs de straatzijde afgewerkt met een ijzeren hek en langs de andere zijden met muren.


Herberg De Klok

Kauwstraat 1-3 (Herzele)
Dubbelhuistype met één bouwlaag van zes traveeën onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Gecementeerde en beschilderde baksteenbouw. Heden opgesplitst tot twee woonhuizen.


Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Lievensplein 23 (Herzele)
Gelegen ten noorden van het dorpsplein, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof, bewaard ten noorden; ten zuiden zijn de stijlen van de vroegere poort bewaard; gebouwd in 1774 onder pastoor P.J. Van Volcxem.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Sint-Lievensplein 1 (Herzele)
De pastorie van de Sint-Martinusparochie werd opgetrokken in het laatste kwart van de 18de eeuw en werd uitgebreid in de 19de eeuw.