Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Wiezeplein
Locatie Wiezeplein 3, Wiezeplein 5 (Lebbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42011/107.1
  • 4.01/42011/139.1
  • OO001199

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

Wiezeplein 3-5, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Herberg met vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid Wieze-Aalst, volgens archiefdocumenten opgericht in 1783 door de heer van Wieze.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: als laat-18de-, begin 19de-eeuwse woning van één bouwlaag, voormalig gemeentehuis met witgeverfde gevels en pannenmansardedak.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000661, Geografisch pakket Wieze (S.N., 1981).

Waarden

De herberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.