Beschermd monument

Herberg Den Bierkelder

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden
ID: 9425   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9425

Besluiten

Woningen, pastorie, herberg en dorpskom van Wieze
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1981  ID: 1675

Beschrijving

Het boerenburgerhuis is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: als midden 18de-eeuwse woning van een bouwlaag met natuurstenen deuromlijsting en bolkozijn, geschilderde gevels en mansardedak.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000661, Geografisch pakket Wieze (S.N., 1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg Den Bierkelder

Wiezeplein 12 (Lebbeke)
Verankerde baksteenbouw, thans geelgeschilderd op een groengeschilderde plint; één bouwlaag van zes traveeën onder mank, vooraan geknikt zadeldak met mechanische pannen en golfplaten achteraan.