Herberg Den Bierkelder

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Wiezeplein
Locatie Wiezeplein 12 (Lebbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42011/109.1
  • 4.01/42011/140.1
  • OO001200

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg Den Bierkelder

Wiezeplein 12, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Verankerde baksteenbouw, thans geelgeschilderd op een groengeschilderde plint; één bouwlaag van zes traveeën onder mank, vooraan geknikt zadeldak met mechanische pannen en golfplaten achteraan.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het boerenburgerhuis is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: als midden 18de-eeuwse woning van een bouwlaag met natuurstenen deuromlijsting en bolkozijn, geschilderde gevels en mansardedak.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000661, Geografisch pakket Wieze (S.N., 1981).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.