Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning en dwarsschuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94334
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94334

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenhuis met aanleunende dwarsschuur gelegen in boomgaard, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Witgeschilderde en verankerde gevel van woning met één bouwlaag en zes traveeën onder pannendak (nok parallel aan de straat).Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Boerenwoning

Durmstraat 13 (Gent)
Boerenhuis, voorheen met aanleunende dwarsschuur, gelegen in boomgaard, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Witgeschilderde en verankerde gevel van woning met één bouwlaag en zes traveeën onder pannendak.