Beschermd monument

Grafkapel De Kalvaer

Beschermd monument van 04-10-1996 tot heden (voorlopige opheffing)
ID: 9435   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9435

Besluiten

Grafkapel De Kalvaer
voorlopige opheffingsbesluiten: 21-01-2019  ID: 14758

Grafkapel De Kalvaer
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-1996  ID: 3111

Beschrijving

Deze bescherming betreft de grafkapel De Kalvaer, bestaande uit de eigenlijke grafkapel met achtermuur en omgang, trappenpui met grot en het terrein met de (op moment van de bescherming vijf) lelielinden.

De grafkapel De Kalvaer werd beschermd als monument bij ministerieel besluit van 4 oktober 1996. Deze bescherming werd voorlopig opgeheven bij ministerieel besluit van 21 januari 2019.Waarden

De grafkapel De Kalvaer, bestaande uit de eigenlijke grafkapel met achtermuur en omgang, trappenpui met grot en het terrein met de (op moment van de bescherming vijf) lelielinden, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een grafkapel waarvan de oorsprong minstens tot het midden van de 17de eeuw teruggaat, die na het midden van de 18de eeuw werd herbouwd en in de loop van de 19de eeuw gerestaureerd, bestaande uit:
- een boven een grot met omgang gelegen eenbeukig gebouw met zadeldak, behorend tot de 18de-eeuwse bouw, met een driegroep bestaande uit een Maria- en Johannesbeeld en een gekruisigde Christus (deze laatste thans weggenomen maar nog in de buurt bewaard) onder een praalboog met chronogram (1765) vormende tekst;
- het 'graf', namelijk een ruimte met beeldengroep rond een dode Christus (thans weggenomen maar nog bewaard in de buurt), ingericht onder een dubbele trappenpui die naar de hoger gelegen kapel leidt;
- een begin 20ste-eeuwse cementering van de kapelgevels en aankleding van het 'graf' als een grotimitatie, een rondlopend betonnen platform op gemetste en gecementeerde kolommen waaronder zich kruiswegtaferelen in terracotta bevinden, alsook borstweringen bij de trappenpui en rond dit platform, met cementering als takkenimitatie uitgewerkt.
- het terrein waarop zich de leilinden bevonden en waarvan er thans vijf zijn bewaard, restanten van een aanplanting van leilinden die tot in de jaren vijftig van deze eeuw aan drie zijden van de kapel bestond.

volkskundige waarde

als voorbeeld van een grafkapel waarvan de oorsprong minstens tot het midden van de 17de eeuw teruggaat, die na het midden van de 18de eeuw werd herbouwd en in de loop van de 19de eeuw gerestaureerd, bestaande uit:
- een boven een grot met omgang gelegen eenbeukig gebouw met zadeldak, behorend tot de 18de-eeuwse bouw, met een driegroep bestaande uit een Maria- en Johannesbeeld en een gekruisigde Christus (deze laatste thans weggenomen maar nog in de buurt bewaard) onder een praalboog met chronogram (1765) vormende tekst;
- het 'graf', namelijk een ruimte met beeldengroep rond een dode Christus (thans weggenomen maar nog bewaard in de buurt), ingericht onder een dubbele trappenpui die naar de hoger gelegen kapel leidt;
- een begin 20ste-eeuwse cementering van de kapelgevels en aankleding van het 'graf' als een grotimitatie, een rondlopend betonnen platform op gemetste en gecementeerde kolommen waaronder zich kruiswegtaferelen in terracotta bevinden, alsook borstweringen bij de trappenpui en rond dit platform, met cementering als takkenimitatie uitgewerkt.
- het terrein waarop zich de leilinden bevonden en waarvan er thans vijf zijn bewaard, restanten van een aanplanting van leilinden die tot in de jaren vijftig van deze eeuw aan drie zijden van de kapel bestond.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafkapel De Kalvaer

Gentweg zonder nummer (Herzele)
De grafkapel De Kalvaer dateert van het derde kwart van de 18de eeuw en werd in de 19de eeuw aangepast en hersteld. Het geheel bestaat uit een eenbeukige kapel met calvarie, een betonnen platform als omgang en de grafkapel, ingewerkt in een grotimitatie. De kapel is omgeven door leilinden.