Grafkapel De Kalvaer

Beschermd monument van 04-10-1996 tot 21-01-2019 (voorlopige opheffing)

Opgelet! Deze pagina weerspiegelt een toestand uit het verleden die niet meer actueel is. Gelieve hieraan geen conclusies over de actuele toestand te koppelen.

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Sint-Lievens-Esse
Straat Gentweg
Locatie Gentweg zonder nummer (Herzele)
Alternatieve naam Grafkapel De Kalvaer; Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeënkapel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/128.1
  • 4.01/41027/210.1
  • OO000100

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grafkapel De Kalvaer

Gentweg zonder nummer, Herzele (Oost-Vlaanderen)

De grafkapel De Kalvaer dateert van het derde kwart van de 18de eeuw en werd in de 19de eeuw aangepast en hersteld. Het geheel bestaat uit een eenbeukige kapel met calvarie, een betonnen platform als omgang en de grafkapel, ingewerkt in een grotimitatie. De kapel is omgeven door leilinden.

Beschrijving

De bescherming omvat de grafkapel De Kalvaer of Calvaer, bestaande uit de eigenlijke grafkapel met kruisweg, ingewerkt in een pseudo-rotspartij, de kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën met calvarie en het terrein met leilinden.

Waarden

Grafkapel De Kalvaer, bestaande uit de kapel met achtermuur en omgang, trappenpui met grot en het terrein met de (thans vijf) leilinden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

als voorbeeld van een grafkapel waarvan de oorsprong minstens tot het midden van de 17de eeuw teruggaat, die na het midden van de 18de eeuw werd herbouwd en in de loop van de 19de eeuw gerestaureerd, bestaande uit:
- een boven een grot met omgang gelegen eenbeukig gebouw met zadeldak, behorend tot de 18de-eeuwse bouw, met een driegroep bestaande uit een Maria- en Johannesbeeld en een gekruisigde Christus (deze laatste thans weggenomen maar nog in de buurt bewaard) onder een praalboog met chronogram (1765) vormende tekst;
- het 'graf', namelijk een ruimte met beeldengroep rond een dode Christus (thans weggenomen maar nog bewaard in de buurt), ingericht onder een dubbele trappenpui die naar de hoger gelegen kapel leidt;
- een begin 20ste-eeuwse cementering van de kapelgevels en aankleding van het 'graf' als een grotimitatie, een rondlopend betonnen platform op gemetste en gecementeerde kolommen waaronder zich kruiswegtaferelen in terracotta bevinden, alsook borstweringen bij de trappenpui en rond dit platform, met cementering als takkenimitatie uitgewerkt.
- het terrein waarop zich de leilinden bevonden en waarvan er thans vijf zijn bewaard, restanten van een aanplanting van leilinden die tot in de jaren vijftig van deze eeuw aan drie zijden van de kapel bestond.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.