Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94353   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94353

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De parochiekerk bevindt zich langs de Halsesteenweg en wordt omgeven door het ommuurde kerkhof en voorafgegaan door het beboomde kerkplein. De kerk ligt in de as van de pastorie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof en kerkplein

Halsesteenweg 44 (Ninove)
De parochiekerk bevindt zich langs de Halsesteenweg en wordt omgeven door het ommuurde kerkhof en voorafgegaan door het beboomde kerkplein. De kerk ligt in de as van de pastorie. Het koor van de Sint-Pieterskerk van circa 1250 met laatgotisch transept (1642-1643) werd in 1750 bij de bouw van een barokke benedenkerk aangepast. De barokke westgevel met in- en uitgezwenkte topgevel werd hersteld in 1806.

Is de omvattende vaststelling van

Oorlogsmonument van Meerbeke

Halsesteenweg zonder nummer (Ninove)
Sterk beeldbepalend en monumentaal oorlogsgedenkteken, staande in een ruim begraasd plein en aan weerszijde van de stenen balustrade staat een monumentale taxus.