Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94360   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94360

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje met losstaande bestanddelen op begraasd en beboomd erf, met gracht en meidoornhaag aan de straat. Volgens het kadasterarchief daterend van 1909.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Middeldorpe 2 (Sint-Laureins)
Hoevetje met losstaande bestanddelen op begraasd en beboomd erf, met gracht en meidoornhaag aan de straat, volgens het kadasterarchief daterend van 1909.