Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Wieze

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9437
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9437

Besluiten

Dorpskom van Wieze
wijzigingsbesluiten: 17-12-2012  ID: 11118

Beschrijving

De dorpskom van Wieze werd op 8 september 1981 beschermd als monument. Deze administratieve vergissing werd op 17 december 2012 rechtgezet. Sindsdien is de dorpskom van Wieze als dorpsgezicht beschermd.

In het beschermingsdossier wordt de bescherming als volgt gemotiveerd: omwille van de esthetische waarde van de het dorpsbeeld bepalende smalle en bochtige stratentracés, de kleinschalige dorpsbebouwing en omwille van de landschappelijke waarde van het park met waterpartij bij het Neerhof.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000661, Geografisch pakket Wieze (S.N., 1981).


Waarden

De dorpskom van Wieze is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Wieze

Sasbaan, Schrovestraat, Wiezeplein (Lebbeke)
De dorpskom van Wieze, deelgemeente van Lebbeke, wordt gevormd door de parochiekerk Sint-Salvator, met in de onmiddellijke omgeving de pastorie, verschillende herbergen en burgerhuizen.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Wiezeplein 28 (Lebbeke)
Vrijstaand burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd circa 1900. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Wiezeplein 6-8 (Lebbeke)
Burgerhuis met oudere kern voorzien van een nieuw voorgevelparement en mansardeverdieping in het eerste kwart van de 20ste eeuw door de familie Cooreman-Van Assche, koster. De paardenstallen rechts werden volgens het kadasterarchief gebouwd in 1905.


Café Den Dikken Eik

Wiezeplein 2 (Lebbeke)
Naast de oude eik ingeplant alleenstaand huis, gebouwd in 1871 door de kasteelheer, burggraaf Auguste de Clerque-Wissocq. Enkelhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak met beraapte rechter zijgevel met nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met Kind achter beglazing met roedeverdeling.


Dorpswoning

Wiezeplein 4 (Lebbeke)
Laag dorpshuis van zeven traveeën onder pannen zadeldak, in kern opklimmend tot begin 19de eeuw, aangepast in 1883 en in 1996 gerenoveerd met onder meer verplaatsing van de voordeur en aanpassen van de vroegere opkamervensters.


Gekoppelde dorpswoningen

Wiezeplein 11-13 (Lebbeke)
Twee woningen ingeplant op de hoek van het kerkplein en de doorsteek naar de Nieuwstraat, volgens het kadasterarchief in 1923 gebouwd door gemeentesecretaris P. Cooreman, ter vervanging van zijn hier gelegen vroegere woning en de twee linker traveeën van het kapelaanshuis.


Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

Wiezeplein 3-5 (Lebbeke)
Herberg met vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid Wieze-Aalst, opgericht in 1783 door de heer van Wieze. Volgens het kadasterarchief werd de herberg, in 1839 uitgebreid met de vijf rechter traveeën.


Herberg De oude Ster

Wiezeplein 20 (Lebbeke)
Huidig gebouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, met oude kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw en herhaaldelijk aangepast, zie de verschillende muurankers.


Herberg Den Bierkelder

Wiezeplein 12 (Lebbeke)
Herberg gebouwd in 1750, zie opschrift boven de deur, door de familie Philippus Collier-Pieters. Volgens het kadasterarchief achteraan uitgebreid tot zijn huidige oppervlakte in 1855.


Hoeve Het Neerhof

Sasbaan 41 (Lebbeke)
Nog deels omgrachte site met driehoekige vorm. Site voorheen opgedeeld in twee delen met woonhuis en bedrijfsgebouwen op het zuidelijke gedeelte, toegankelijk via een overdekte poort aan de westzijde, de boomgaard op het noordelijke deel. Woning mogelijk deels teruggaand op oude kern van 1669.


Kapelanie

Wiezeplein 7-9 (Lebbeke)
Woning teruggaand op vroegere kapelaanswoning van zes traveeën met één bouwlaag en mansardedak, volgens archiefdocumenten gebouwd in 1772 door F. Moens, tevens onderpastoor; volgens het kadasterarchief vergroot in 1836, aangepast en gedeeltelijk herbouwd in 1925.


Neoclassicistisch burgerhuis

Wiezeplein 16 (Lebbeke)
Neoclassicistisch burgerhuis, in 1883 gekadastreerd als een totaal gereconstrueerde of nieuw gebouwde woning, opgetrokken door Petrus Coppens-Wagon, winkelier. Onderkelderde woning van vijf traveeën en twee nagenoeg even hoge bouwlagen onder pannen schilddak.


Opgaande eik op Wiezeplein

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
In de oostelijke hoek van het Wiezeplein bevindt zich een circa 27 meter hoge opgaande zomereik met een stamomtrek van 3,83 meter. Deze boom heeft een kruindiameter van 21,3 meter en vormt een beeldbepalend element op het dorpsplein.


Parochiekerk Sint-Salvator

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
Laatgotische kerk ingeplant te midden van het dorpsplein, voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof. Het huidige kerkgebouw, volledig opgetrokken uit Ledische zandsteen in gotische stijl, dateert in kern ten vroegste uit de 14de-15de eeuw. Haar huidig uitzicht kreeg de kerk in de periode 1869-1872 door de restauratie- en vergrotingswerken onder leiding van de Gentse architect August Van Assche.


Pastorie Sint-Salvatorparochie

Sasbaan 2 (Lebbeke)
Oudste gedeelte van 1745 in bak- en zandsteen opgericht. Het nog oudere gedeelte van de pastorie werd in 1760 vervangen door een kortere vleugel van twee bouwlagen. In 1891 tekende de Gentse architect August Van Assche de plannen voor vergroting en aanpassing. Huidig gebouw met stilistisch eenheidskarakter niet tegenstaande de drie bouwfasen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze

Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.