Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Wieze

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-12-2012 tot heden
ID: 9437   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9437

Besluiten

Dorpskom van Wieze
wijzigingsbesluiten: 17-12-2012  ID: 11118

Beschrijving

De dorpskom van Wieze werd op 8 september 1981 beschermd als monument. Deze administratieve vergissing werd op 17 december 2012 rechtgezet. Sindsdien is de dorpskom van Wieze als dorpsgezicht beschermd.

In het beschermingsdossier wordt de bescherming als volgt gemotiveerd: omwille van de esthetische waarde van de het dorpsbeeld bepalende smalle en bochtige stratentracés, de kleinschalige dorpsbebouwing en omwille van de landschappelijke waarde van het park met waterpartij bij het Neerhof.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000661, Geografisch pakket Wieze (S.N., 1981).

Waarden

De dorpskom van Wieze is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Wieze

Sasbaan 2, 41, Schrovestraat 2, Wiezeplein 1-13, 2-28, zonder nummer (Lebbeke)
De dorpskom van Wieze, deelgemeente van Lebbeke, wordt gevormd door de parochiekerk Sint-Salvator, met in de onmiddellijke omgeving de pastorie, verschillende herbergen en burgerhuizen.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Wiezeplein 28 (Lebbeke)
Vrijstaand burgerhuis, volgens het kadasterarchief gebouwd circa 1900. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (cementpannen).


Burgerhuis

Wiezeplein 6, 8 (Lebbeke)
Burgerhuis met oudere kern voorzien van een nieuw voorgevelparement en mansardeverdieping in het eerste kwart van de 20ste eeuw door de familie Cooreman-Van Assche, koster. De paardenstallen rechts werden volgens het kadasterarchief gebouwd in 1905.


Café Den Dikken Eik

Wiezeplein 2 (Lebbeke)
Naast de oude eik ingeplant alleenstaand huis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1871 door de kasteelheer, burggraaf Auguste de Clerque-Wissocq.


Dorpswoning

Wiezeplein 4 (Lebbeke)
Laag dorpshuis van zeven traveeën onder pannen zadeldak, in kern opklimmend tot begin 19de eeuw, volgens het kadasterarchief aangepast in 1883 en in 1996 gerenoveerd met onder meer verplaatsing van de voordeur en aanpassen van de vroegere opkamervensters.


Gekoppelde dorpswoningen

Wiezeplein 11, 13 (Lebbeke)
Twee woningen ingeplant op de hoek van het kerkplein en de doorsteek naar de Nieuwstraat, volgens het kadasterarchief in 1923 gebouwd door gemeentesecretaris P. Cooreman, ter vervanging van zijn hier gelegen vroegere woning en de twee linker traveeën van het kapelaanshuis.


Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

Wiezeplein 3, 5 (Lebbeke)
Herberg met vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid Wieze-Aalst, volgens archiefdocumenten opgericht in 1783 door de heer van Wieze.


Herberg De oude Ster

Wiezeplein 20 (Lebbeke)
Huidig gebouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, met oude kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw en herhaaldelijk aangepast, zie de verschillende muurankers.


Herberg Den Bierkelder

Wiezeplein 12 (Lebbeke)
Verankerde baksteenbouw, thans geelgeschilderd op een groengeschilderde plint; één bouwlaag van zes traveeën onder mank, vooraan geknikt zadeldak met mechanische pannen en golfplaten achteraan.


Hoeve Het Neerhof

Sasbaan 41 (Lebbeke)
Historische site met walgracht met tweedelige vorm, gelegen binnen de heerlijkheid van Wieze-Aalst, oorspronkelijk in het bezit van de familie de Wisne, heren van Wieze, al vermeld in 1350 als "nederhof neffens den Bruel".


Kapelanie

Wiezeplein 7, 9 (Lebbeke)
Woning teruggaand op vroegere kapelaanswoning van zes traveeën met één bouwlaag en mansardedak, volgens archiefdocumenten gebouwd in 1772 door F. Moens, tevens onderpastoor; volgens het kadasterarchief vergroot in 1836, aangepast en gedeeltelijk herbouwd in 1925.


Neoclassicistisch burgerhuis

Wiezeplein 16 (Lebbeke)
Neoclassicistisch burgerhuis, volgens gegevens van het kadasterarchief in 1883 gekadastreerd als een totaal gereconstrueerde of nieuw gebouwde woning, opgetrokken door Petrus Coppens-Wagon, winkelier.


Opgaande eik op Wiezeplein

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
In de oostelijke hoek van het Wiezeplein bevindt zich een circa 27 meter hoge opgaande zomereik met een stamomtrek van 3,83 meter. Deze boom heeft een kruindiameter van 21,3 meter en vormt een beeldbepalend element op het dorpsplein.


Parochiekerk Sint-Salvator

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
Laatgotische kerk ingeplant te midden van het dorpsplein. Voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat verdween in 1865.


Pastorie

Sasbaan 2 (Lebbeke)
Oudste gedeelte van 1745 in bak- en zandsteen opgericht. Het nog oudere gedeelte van de pastorie werd in 1760 vervangen door een kortere vleugel van twee bouwlagen. In 1891 tekende de Gentse architect August Van Assche de plannen voor vergroting en aanpassing.