Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94380
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94380

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerde gecementeerde lijstgevel van drie bouwlagen en drie traveeën, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Rozemarijnstraat 3 (Aalst)
Winkelhuis met verankerde gecementeerde lijstgevel van drie bouwlagen en drie traveeën, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.