Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleuter- en lagere school van de Dochters der Liefde en pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94388
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94388

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens bouwaanvraag oorspronkelijk twee huizen, thans "gesubsidieerde vrije kleuter- en lagere school" (nummer 10), huis van de Dochters der Liefde (nummer 12) en aansluitend daarbij de pastorie (nummer 14). Sober neogotisch complex in donkere baksteen opgericht in 1909.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schoolgebouwen en pastorie Sint-Vincentius à Pauloparochie

Maïsstraat 10-14 (Gent)
Volgens bouwaanvraag oorspronkelijk twee huizen, thans "gesubsidieerde vrije kleuter- en lagere school" (nummer 10), huis van de Dochters der Liefde (nummer 12) en aansluitend daarbij de pastorie (nummer 14). Sober neogotisch complex in donkere baksteen opgericht in 1909.