Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neerhof van Torreken te Walle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94390
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94390

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig neerhof van het zogenaamd "Torreken te Walle", ten noorden palend aan voornoemd omgracht kasteeltje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neerhof van Torreken te Walle

Wallestraat 16 (Oudenaarde)
Voormalig neerhof van het zogenaamd "Torreken te Walle", ten noorden palend aan voornoemd omgracht kasteeltje.