Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Bevere, gemeenteschool en onderwijzerswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94391
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94391

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Doornikse Heerweg. Voormalig gemeenteschool, onderwijzerswoning en gemeentehuis, gebouwd in 1875, uitgebreid met vier klassen in 1879 en herhaaldelijk verbouwd. Recent werden de vier linkertraveeën gesloopt en vervangen door nieuwe bouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis van Bevere, gemeenteschool en onderwijzerswoning

Deinzestraat 64 (Oudenaarde)
Gebouw van 1875, uitgebreid met vier klassen in 1879 en herhaaldelijk verbouwd. Recent werden de vier linkertraveeën gesloopt en vervangen door nieuwe bouw.