Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94404   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94404

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee bouwlagen hoog hoekhuis onder zadeldak (pannen); daterend van circa 1800.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Zilverhof 19 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis onder zadeldak (pannen); daterend van circa 1800.