Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Hamelinck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94427   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94427

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sinds 1936 Sint-Camillusinstituut. Enorm domein op de hoek met de Steenaardestraat met neogotisch kasteel met verschillende losstaande aanhorigheden onder meer de vroegere paardestallen en heden moderne paviljoenen. Parkaanleg met verbouwing van een bestaande hoeve in 1874. Kasteel van 1892, uitgebreid circa 1914.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Hamelinck

Beukenlaan 20, Steenaardestraat 42 (Gent)
Sinds 1936 Sint-Camillusinstituut. Enorm domein op de hoek met de Steenaardestraat met neogotisch kasteel met verschillende losstaande aanhorigheden onder meer de vroegere paardestallen en heden moderne paviljoenen. Parkaanleg met verbouwing van een bestaande hoeve in 1874. Kasteel van 1892, uitgebreid circa 1914.