Beschermd monument

Hoeve Geelhof

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden
ID: 9443   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9443

Besluiten

Geografisch pakket Bazel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1646

Beschrijving

De hoeve Geelhof is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het Geelhof is beschermd als monument omwille van de architecturale waarde als eenlaags woonhuis in baksteenbouw uit het tweede kwart van de 17de eeuw (datering op zolderbalk) met deur voorzien van houten latei en bovenlicht, met negblokken in kettingverband en met ramen voorzien van luiken en stenen kruiskozijnen met negblokken;
omwille van de landschappelijke waarde door de ligging aan het einde van een dreef;
omwille van de historische waarde van de omwalde motte, thans boomgaard, achter het erf, als overblijfsel van het middeleeuws kasteel van Geelhants.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).


Waarden

Het Geelhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Woning van het Geelhof en motte

Kerkstraat 220 (Kruibeke)
Gelegen aan het einde van een vrij lange dreef of dam. Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, op een zolderbalk 1641 gedateerd. Baksteenbouw op een gecementeerde plint.