Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Geelhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden
ID: 9445   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9445

Besluiten

Geografisch pakket Bazel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1646

Beschrijving

De hoeve Geelhof met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het Geelhof met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van de voormalige beeldbepalende begrenzing van het erf door de thans gedempte omwalling en omwille van landschapsbeeldbegeleidende waarde van de landerijen die zich rond dit hof uitstrekken.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).


Waarden

Het Geelhof met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning van het Geelhof en motte

Kerkstraat 220 (Kruibeke)
Gelegen aan het einde van een vrij lange dreef of dam. Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, op een zolderbalk 1641 gedateerd. Baksteenbouw op een gecementeerde plint.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Barbierbeekvallei en Bolakkergebied

Bazel, Kruibeke (Kruibeke)
De vallei van de Barbierbeek te Kruibeke vormt een landschappelijke eenheid door het samenspel van de geomorfologische en fysisch-geografische waarde van de Barbierbeek en haar vallei met de cultuurhistorische en botanische waarde van de percelen en de perceelsranden. Het gaafste gebied met nog bolle akkers bevindt zich ten zuiden van de Barbierbeek.