Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van Denderbelle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94453
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94453

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie van Denderbelle. Diep achterin gelegen pastorie ten zuiden van de parochiekerk van Denderbelle. Ingeplant middenin de omringende pastorietuin die zich uitstrekt achter Dorp nummer 10 en 13 tot aan de Visbeek of Grote Beek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Dorp 9 (Lebbeke)
Haar huidig uitzicht verkreeg de pastorie uiteindelijk pas in 1864-1865 volgens plannen van 1863 van bouwmeester Alexander Carael. Het bestaande ondiepe langwerpige huis werd daarbij deels vervangen door een bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping.