Beschermd monument

Huis De Eenhoorn

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden
ID: 9446   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9446

Besluiten

Geografisch pakket Bazel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1646

Beschrijving

Het huis De Eenhoorn is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Eenhoorn is beschermd als monument omwille van de historische waarde als voormalige zetel van de Vierschaar;
omwille van de architecturale waarde als laat 16de-eeuws (jaartallen in muurankers) dubbel hoekhuis met trapgevelstructuur en ramen met stenen kruiskozijnen, het geheel opgetrokken in bak- en zandsteen, met speklagen in de zijtrapgevel.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).

Waarden

Het huis De Eenhoorn is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Eenhoorn

Koningin Astridplein 20 (Kruibeke)
Het juiste bouwjaar is onbekend doch in 1452 speelde het gebouw reeds een rol in de slag om Bazel, toen het als verschansing diende tegen de Franse troepen van Filips de Goede.