Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94477
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94477

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw met losse bestanddelen, gekasseid en begraasd erf gelegen aan de straat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Nestor De Tièrestraat 124-126, 124A (Oudenaarde)
Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw met losse bestanddelen, gekasseid en met gras begroeid erf. Dwarsschuur onder zadeldak met centrale korfboogpoort. Achterin gelegen onderkelderde boerenwoning van circa 1840 van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Stal en vroeger wagenhuis onder mank zadeldak met duivenhok.