Kasteeldomein van Herzele: personeelswoning

Beschermd monument van 21-12-2001 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Herzele
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 1 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/139.1
  • 4.01/41027/191.1
  • OO002558

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Personeelswoning horend bij kasteel

Kasteeldreef 1, Herzele (Oost-Vlaanderen)

L-vormige personeelswoning, gelegen vooraan aan de kasteeldreef en oorspronkelijk deel uitmakend van het kasteeldomein. Te dateren van 1829.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de personeelswoning aan het begin van de Kasteeldreef, horend bij het kasteel van Herzele. Ook de naburige woningen werden als onderdeel van het kasteeldomein als monument beschermd, net als het kasteel, kasteelpark en aanhorigheden.

Waarden

De woning horend bij het kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als oorspronkelijk tot het kasteel horende woning, met in L-vorm aangelegde vleugels van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannenzadeldak. Kenmerkend gebruik van siergevelsteen op gecementeerde plint en van sierankers bij de vensterpenanten van de begane grond. Getoogde benedenramen, kleine mijtervormige en gekoppelde bovenramen. Decoratief gebruik van zwarte bakstenen boven de ramen en als gevelbanden. Puntgevel met over de bouwlagen doorlopende verdiepte venstertravee en uitkragende dakrand met als gebogen spant gevormde windborden.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.