Kasteeldomein van Herzele: dorpswoning

Beschermd monument van 21-12-2001 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Herzele
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 3 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/133.1
  • 4.01/41027/192.1
  • OO002559

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpswoning horend bij kasteel

Kasteeldreef 3, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Dit eenvoudig woonhuis van anderhalve bouwlaag en vier traveeën onder pannen zadeldak staat met zijn voorgevel evenwijdig aan de Dreef.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de eenvoudige woning aan het begin van de Kasteeldreef, horend bij het kasteel van Herzele. Ook de naburige woningen werden als onderdeel van het kasteeldomein als monument beschermd, net als het kasteel, kasteelpark en aanhorigheden.

Waarden

De woning horend bij het kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als een oorspronkelijk tot het kasteel horend eenvoudig woonhuis, anderhalve bouwlaag hoog en vier traveeën breed, geplaatst onder pannenzadeldak, nu met wit geschilderd baksteenparement en met boordplank bij de kroonlijst die op dezelfde wijze is uitgewerkt als die bij de zijgevels van de aanpalende woning nummer 1.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.