Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Poort augustijnenklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 94490   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94490

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Poort aan het domein van de "Christelijke mutualiteit". Deze poort leidde oorspronkelijk naar de tuinen en dienstgebouwen van het verdwenen augustijnenklooster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Poort augustijnenklooster

Papiermolenstraat zonder nummer (Dendermonde)
Poort aan het domein van de "Christelijke mutualiteit". Deze poort leidde oorspronkelijk naar de tuinen en dienstgebouwen van het verdwenen augustijnenklooster.