Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dekenij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94498
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94498

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De dekenij is ingeplant ten noorden van de kerk en paalt aan het kerkhof. De priesterage of woning van de pastoor van Sint-Barbara op deze locatie klimt zeker op tot de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dekenij Sint-Barabaraparochie

Deken de Fonteynestraat 3 (Maldegem)
De dekenij is ingeplant ten noorden van de kerk en paalt aan het kerkhof. Bouwsporen laten een kleiner gebouw vermoeden van slechts drie traveeën, opklimmend tot de 17de eeuw. Vermoedelijk in de loop van de 18de eeuw uitgebreid tot een typisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen door toevoeging van twee linkertraveeën met smallere penanten. Midden 19de eeuw kreeg het gebouw dan zijn huidige volume en voorkomen.