Burgerhuis

Beschermd monument van 13-06-1975 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Tervuren
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat 16 (Tervuren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24104/101.1
  • 4.01/24104/118.1
  • OB000825

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Kasteelstraat 16, Tervuren (Vlaams-Brabant)

In de lintbebouwing opgenomen burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapel, uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het 18de-eeuws burgerhuis te Tervuren, is beschermd als monument.

Waarden

Het huis Kasteelstraat 16 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.