Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof ten Hondert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 94524   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94524

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis, hofgevels van koetsgebouw en stal, beschermd als monument, de overige gevels en bedaking van het koetsgebouw en de stal, de binnenhof met inbegrip van de omwalling beschermd als dorpsgezicht, bij M.B. van 02.06.1988.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ten Hondert

Oude Heerbaan 19 (Wetteren)
Vierkant omgracht domein met woonhuis ten noorden, twee vleugels teruggaand op de vroegere stallen en koetsgebouw respectievelijk ten oosten en ten westen parallel tegenover elkaar op het recent nieuw aangelegde voorerf. Woonhuis, voorheen op cartouche van de voorgevel gedateerd 1719, met kenmerken eigen aan de overgangsperiode van de traditionele bak- en zandsteenbouw naar de Lodewijk XIV-stijl.