Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning gedateerd 1848

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94531
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94531

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van één bouwlaag onder zadeldak. De oorspronkelijke vijf traveeën zijn door verbouwing van de vensters teruggebracht tot drie. Nog behouden arduinen deuromlijsting met eenvoudig hoofdgestel en 1848 gedateerde tussendorpel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Willem Van Doornyckstraat 97 (Beveren)
Dubbelhuis van één bouwlaag onder zadeldak. De oorspronkelijke vijf traveeën zijn door verbouwing van de vensters teruggebracht tot drie. Nog behouden arduinen deuromlijsting met eenvoudig hoofdgestel en 1848 gedateerde tussendorpel.