Beschermd monument

Woning Klein Kasteel

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden

ID: 9456   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9456

Besluiten

Geografisch pakket Bazel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1646

Beschrijving

De woning Klein Kasteel is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het Klein Kasteel is beschermd als monument omwille van de architecturale waarde als neogotische dubbele woning uit het tweede kwart van de 19de eeuw, gebouwd in nabootsing van ‘De Eenhoorn’, voormalige zetel van de Vierschaar, ertegenover.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).


Waarden

Het Klein Kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Woning Klein Kasteel en kapel

Koningin Astridplein 16, 15A-B (Kruibeke)
In 1846 gebouwd als twee afzonderlijke woningen; in 1874 (kadasterarchief) tot één eigendom versmolten en waarschijnlijk aan de buitenzijde ook grondig aangepast.