Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94591
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94591

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De pastorie bevindt zich ten noordoosten van de kerk in een begraasde en beboomde tuin met in het midden een vrijstaande pomp uit baksteen met jaaranker 1729 van de vroegere pastorie. De pastorie en tuin zijn volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van de kerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Maurusparochie

Elsegemplein 13 (Wortegem-Petegem)
De pastorie bevindt zich in een met gras begroeide en beboomde tuin met in het midden een vrijstaande pomp. De pastorie en tuin zijn volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van de kerk. De huidige pastorie werd in 1883 gebouwd in neotraditionele stijl, naar plannen van architect Auguste Van Assche uit Gent. Na oorlogsschade werd ze deels heropgebouwd in 1920-1921.