Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94618
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94618

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk identieke dorpshuisjes met beraapt parement en voortuin, vijf en vier traveeën onder doorlopend zadeldak (pannen) en houten kroonlijst op modillons, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee dorpswoningen

Wannegem-Ledestraat 46-48 (Kruisem)
Oorspronkelijk identieke dorpshuisjes met beraapt parement en voortuin, vijf en vier traveeën onder doorlopend zadeldak en houten kroonlijst op modillons, uit de tweede helft van de 19de eeuw.