Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Thienpont

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94671

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa met voormalige brouwerij in ruime omringende tuin met ijzeren voetgangershek. Kleine pittoreske villa van twee verdiepingen met opschrift "ANNO/1906" op de voorgevel verwijzend naar het bouwjaar.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Thienpont

Onderbossenaarstraat 43 (Maarkedal)
Villa met voormalige brouwerij in ruime omringende tuin met ijzeren voetgangershek. Kleine pittoreske villa van twee verdiepingen met 1906 als bouwjaar. Rechts aan de straat ingeplante resten van de vrijwel gelijktijdig opgerichte brouwerij Thienpont.