Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Goed te Breebroek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94675
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94675

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eén der oudste landbouwuitbatingen van de streek, van grafelijke oorsprong, teruggaand tot de grote 13de-eeuwse ontginningen. In 1249 geschonken aan de dochter van E. Van Leerne, heer van Rostine. Typische site met walgracht en mottestructuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Goed te Breebroek

Stuiver 36 (Lievegem)
Eén der oudste landbouwuitbatingen van de streek, van grafelijke oorsprong, teruggaand tot de grote 13de-eeuwse ontginningen. Typische site met walgracht en mottestructuur. Heden nog ver achterin gelegen hoevegebouwen, op nog deels omgracht erf toegankelijk via een lange dreef en ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers. Woonhuis in kern minstens opklimmend tot de 15de eeuw. Verder nog een schuur en stallen uit 1877 en een deels vernieuwde schuur met noordelijk deel vermoedelijk opklimmend tot begin 15de eeuw.