Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve en herberg De Mode

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
94676
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94676

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve en herberg zogenaamd "De Mode", opgericht aan kruispunt bekend staand onder de vroegere herbergnaam: gelegen op hoek Sleegstraat / Weldenstraat met markerende populier tegenover aanvang Mgr. Lambrechtstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve en herberg De Mode

Nederenamestraat 311 (Oudenaarde)
Hoeve van het semigesloten type met achtererf begrensd door de Oossebeek. Aan de straat palende boerenwoning van vier traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rondom rechthoekig erf opgerichte bakstenen bedrijfsgebouwen met pannen zadeldaken uit de 19de tot de 20ste eeuw.